Hliníkové okná Alumil

Hliníkové systémy sú vyrábané z profilov, ktoré spĺňajú kritéria najnáročnejších zákazníkov na kvalitu, dokonalý dizajn a bezchybnú funkčnosť.

Hliníkové systémy poskytujú na rozdiel od plastových omnoho rozmanitejšie možnosti konštrukcií. Vysoká variabilita a komplexnosť systému umožňujú nájsť riešenie pre každú požiadavku zákazníka. Hliníkové okná s porovnaním s plastovými vyzerajú luxusnejšie vzhľadom na svoje jemné línie, sú odporúčané pre dizajnové a reprezentačné objekty.

Rozmanitosť hliníkových systémov

  • Okná, dvere a fasády vyrábame z profilových systémov, Alumil /GR/. Firmy patria k  špičke v oblasti komplexnosti sortimentu, statických vlastností, kvality prevedenia a dokonalosti technických detailov.
  • Pri konštrukcii je možné vybrať si z mnohých vzájomne kombinovateľných okenných, dverových a fasádnych systémov. 
  • Tepelný koeficient   Uf= 1,5W/m2K
  • Hrúbka zasklenia až 64mm do váhy 130 kg
  • Prerušený tepelný most doplnený polyamidom 34/38mm