Praktické pokyny na čistenie okien

Okná, sklá sa čistia obchodne dostupnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, ktoré nesmú odierať povrch profilov, najlepšie vlažnou vodou s prídavkom saponátu, tiež technickým benzínom a liehovými prípravkami.

  • Okenné profily nesmú prísť do styku s látkami, ktoré narúšajú základný materiál napr. acetón, benzén, toulén, trichóretylén, chloroform a iné.
  • Po znečistení okien maltou, omietkou a pod. je potrebné ich povrch ihneď očistiť štetkou a vodou ešte pred zaschnutím malty alebo omietky.
  • Odstraňovanie týchto nečistôt nasucho a po zaschnutí zapríčiní ťažko odstrániteľné poškodenie povrchu okenných profilov z PVC